Pré Pré-pack?

Het gaat slecht met de onderneming. De liquiditeit is krap en alles lijkt tegen te zitten. Er lijkt ook geen einde aan te komen. Uw adviseurs weten het allemaal zo goed, maar het lost nog niets op. De huis-accountant rekent en rekent. De advocaat wijst u doorlopend op de juridische valkuilen. Terechte en erudiete adviezen met goede bedoelingen. De rekeningen lopen op,  maar die oplossing die u droomt komt er maar niet.

Ten langen leste kunt u de rekeningen van uw adviseurs ook niet meer betalen en krijgt u van uw adviseurs het ‘eind’ advies: aanvraag faillissement of naar het voorportaal, de pre-pack.

Het faillissement is helder en direct. De pré-pack is kortgezegd een soort van adempauze. De rechtbank benoemd een stille bewindvoerder die een plan gaat ontwerpen om de onderneming door te starten met als doel zo veel mogelijk waarde behoud, behoud van werkgelegenheid en schadebeperking op andere vlakken.

Dit traject kan in uw voordeel werken. De stille bewindvoerder zal, om ‘stil’ te blijven, een doorstart eerder met de ondernemer proberen uit te werken dan met buitenstaanders. Maar dat hoeft ook niet het geval te zijn. Hoe dan ook, net als bij een direct faillissement bent u bij een pre-pack de regie al voor een flink deel verloren.

In het geval dat een faillissement nakend is, al dan niet via een pre-pack, blijft het zaak om zelf de juiste voorbereidingen te treffen zodat de ondernemer de regie wèl stevig in handen houdt. Met voorbereidingen moet niet verward worden allerhande voorgekookte ‘handige’ acties om allerhande crediteuren slimmer af te zijn. Het gaat erom dat een onderneming in een heel korte periode een plan maakt waarmee kan worden doorgestart. Dan kan, dat mag en dat moet.

Dat plan behelst dan het neerzetten van een gezonde onderneming ná faillissement. Goed gefinancierd, rendabel. Met behoud van klanten, medewerkers en dat alles tegen een redelijke prijs. Zo een plan wordt niet gemaakt door een accountant in een Excel spreadsheet. Ook niet door een jurist. Dat plan moet komen van een ondernemer die begrijpt wat ondernemen is. Niet louter rapporten, maar ervaring en gevoel voor ondernemen. Gevoel voor klanten, medewerkers, verantwoordelijkheden, toekomstperspectief en risicoafwegingen.  De techniek zelf, de juridische doorstart en het doorrekenen van de uitgangspunten, is het sluitstuk, de randvoorwaarde. Het ondernemen is aan u. Net voor het faillissement, maar ook voor het besluit om de pre-pack route te bewandelen.

Ondernemen is geen papieren plan, het is een samenspel van diverse disciplines. De partners van Suez hebben zelf ondernemingen geleid en weten als geen ander wat in het hoofd van de ondernemer speelt. Laat u adviseren door allround ondernemers van Suez. U kunt ook contact opnemen via info@suez.nu . Na een vrijblijvend gesprek zult u zich een stuk wijzer voelen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *