Ondernemen: Alles-of-Niets?

Om de diverse belangen goed te structureren en een verantwoord risico profiel te hebben als het gaat om uw onderneming worden veelal besloten vennootschappen (BV’s) opgericht. Vaak een holding structuur met ‘daaronder’ werkmaatschappijen, onroerend goed BV’s of andere deel activiteiten.

Sinds jaar en dag is de reden om dit te doen gelegen in risicospreiding. De beperkte aansprakelijkheid van een BV zorgt er voor dat een probleem zich blijft beperken tot die BV en niet tot de holding, zustermaatschappijen of bestuurders.

Dat klinkt mooi, maar aan dit principe van beperken van aansprakelijkheid is inmiddels flink geknaagd. En dat komt overwegend voort uit regels en nog eens regels. Om een paar voorbeelden te noemen:
De accountant adviseert u wellicht om een Artikel 2: 403 BW verklaring te deponeren. Oftewel een holding garantie zodat u maar 1 jaarrekening hoeft te deponeren bij de KVK. Makkelijk toch? Gaat er echter later iets grondig mis bij een BV, dan wordt nogal eens de hele groep (vanwege de garantie) mee de afgrond in getrokken. Goed advies geweest? Dat valt te bezien.

De fiscus heeft ook zo haar manieren om het principe van risico afscheiding (aparte BV’s) de kop in te drukken. Veelal zal ze een fiscale eenheid opleggen voor de BTW zodat holding en dochtermaatschappijen gezamenlijk aansprakelijk zijn zodra zich ergens een betaalprobleem voordoet.
Ook de bankier gaat in de regel dwars door de BV structuur heen. De financiering komt pas tot stand als alles en iedereen mee tekent. Overbodig te zeggen wat er gebeurt als 1 BV niet meer kan betalen. Dan wordt de rekening bij de overige vennootschappen neer gelegd.
Tenslotte doet de ondernemer in heel veel gevallen zelf een duit in het zakje door de financiële geldstromen niet goed onder controle te houden door het creëren van rekening courant verhoudingen, oftewel interne leningen. Failleert een dochter BV, terwijl deze BV een flinke vordering heeft op een andere groeps-BV, dan breidt het faillissement zich snel uit.

Zo zijn er tientallen voorbeelden te noemen. En dan is het ‘alles of niets’. Of het gaat goed, of – als het fout gaat – is alles weg. Waar het voor u ondernemer om gaat is de beperkingen van aansprakelijkheid waar mogelijk weer op orde te krijgen. Maakt het u niet uit, dan kunt u net zo goed ook afscheid nemen van al die BV’s. Dat scheelt namelijk jaar-in jaar-uit veel overbodige advieskosten. Maakt het u wel uit, dan is het zaak om ‘hekjes’ te zetten om afzonderlijke afdelingen of vennootschappen. Gaat ergens iets mis, dan mag de rest van de groep niet mee omver vallen. Het hoort bij goed ondernemerschap om tijdig die hekjes te plaatsen. Niet pas als het fout dreigt te gaan omdat het dan vaak al te laat is.

Als deze hekjes goed staan is er ook weer meer ruimte voor ondernemen zonder dat daar onnodig te hoge risico’s tegenover staan. De partners van Suez kunnen in een korte tijd een gedegen analyse maken binnen uw onderneming om deze risico’s in kaart te brengen en waar nodig zaken anders te structureren. U kunt hiervoor contact opnemen via info@suez.nu . Na een vrijblijvend gesprek gaat een wereld voor u open.
Steef van Berkel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *