De pro’s en con’s van factoring

Factoring

Nu iets over factoring. De Nederlandse handelsbanken zijn de laatste jaren steeds terughoudender geworden met het verstrekken van rekening-courant kredieten aan het MKB. Dit heeft te maken met de toegenomen kapitaaleisen en de behandelingskosten voor dat soort kredieten, waardoor het voor de banken niet interessant is om zich hiermee bezig te houden.

Anderzijds neemt de behoefte bij bedrijven aan werkkapitaal-financiering toe. Dit omdat de economie aantrekt waardoor bedrijven weer meer vraag naar hun producten krijgen en de voorraad- en debiteurenposities weer toenemen. Als gevolg van deze ontwikkeling staat factoring vaker in de belangstelling. En dat is terecht. Alleen bestaan er nog steeds talloze misverstanden en onduidelijkheden over factoring. Vandaar hier een korte uitleg.

Welke soorten factoring

In grote lijnen zijn er 2 soorten factoring. Dat is enerzijds de klassieke variant waarbij de factormaatschappij op basis van digitale gegevensuitwisseling de debiteurenadministratie en -bewaking voor de client voert en op basis van die informatie een voorschot verleent. Hierbij neemt de factormaatschappij werk uit handen, maar het nadeel is dat het contact van het bedrijf met zijn afnemers vermindert. Deze klassieke vorm heeft de laatste jaren aan populariteit ingeboet omdat ook steeds meer bedrijven in het MKB over goede software beschikken waarmee ze zelf de debiteurenbewaking kunnen doen.

Hierdoor is de andere variant, bulkfactoring of ook wel Commercial Financing genoemd, steeds populairder geworden. Hierbij verstrekt de factormaatschappij op basis van verpanding van de totale debiteurenportefeuille voorschotten die op kunnen lopen tot 90% van het saldo (inclusief BTW). De voorschotten komen direct beschikbaar na verpanding van de vorderingen. Dit laatste geschiedt vrijwel altijd digitaal. De kosten van deze laatste variant zijn doorgaans ook lager omdat de factormaatschappij minder diensten verleent. Wel worden er zwaardere eisen gesteld aan de (administratieve) organisatie van het bedrijf.

Beide vormen van factoring kunnen gecombineerd worden met een kredietverzekering op de debiteuren.

Voordeel van factoring boven een normaal bankkrediet zijn o.a. een hogere financiering, meer flexibiliteit en het feit dat de factormaatschappij minder zekerheden verlangt. Nadelen zijn de bewerkelijkheid en de vaak iets hogere kosten, al is het verschil met de kosten van een “normaal” bankkrediet inmiddels een stuk kleiner geworden en weegt de extra liquiditeit en flexibiliteit hier vaak ruimschoots tegenop.

Waar is de hoogte van de bevoorschotting van afhankelijk?

De hoogte van de bevoorschotting is afhankelijk van de aard en kwaliteit van de debiteurenportefeuille. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

  • kwaliteit van de debiteuren;
  • zijn de debiteuren kredietverzekerd;
  • het betaalgedrag van de debiteuren;
  • de spreiding van de debiteuren;
  • het aantal disputen en creditnota’s.

Voor meer informatie en een vrijblijvend intake-gesprek kunt u contact opnemen met een van onze partners. Wij hebben tientallen jaren ervaring met factoring, kredietverzekering en andere vormen van werkkapitaal-financiering. Bel nu! +31 (0)20-238 4002

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *