Melding betalingsonmacht belastingen

Wanneer de liquiditeitspositie van uw bedrijf nijpend is en de bank is niet bereid uw krediet te verhogen, dan komt u voor moeilijke keuzes te staan. U kunt, vaak voor het eerst in uw bestaan als ondernemer, niet meer alles betalen wat u zou moeten betalen. De nettolonen van de medewerkers hebben uiteraard prioriteit, want zonder hun inzet valt alles stil. De leveranciers van grondstoffen of andere zaken met betrekking tot uw primaire bedrijfsproces gaan vaak ver met u mee. Uiteindelijk zullen ook zij een grens trekken als u steeds later gaat betalen. Wanneer de rek naar verloop van tijd ook uit de kostencrediteuren is, komt u onvermijdelijk bij de belastingen terecht. U bent niet meer in staat de belastingen tijdig en volledig te betalen.

Wanneer u nog voldoende mogelijkheden voor uw bedrijf ziet maar u kunt -tijdelijk- niet meer de verschuldigde loon- en omzetbelasting betalen, zijn er nog steeds mogelijkheden om te overleven. U moet zich daarbij wel realiseren dat u als ondernemer, meer precies, als statutair directeur of anderszins als feitelijk leidinggevende in principe persoonlijk aansprakelijk bent voor de juiste en tijdige afdracht van loon- en omzetbelasting van uw onderneming. Dit geldt ook voor de pensioenschulden, wanneer uw bedrijf is aangesloten bij een verplicht bedrijfspensioenfonds. Deze aansprakelijkheid geldt niet voor de normale bedrijfsschulden.

Gelukkig is er een mogelijkheid om deze aansprakelijkheid te voorkomen. Dit doet u door tijdig aan de belastingdienst te laten weten dat uw bedrijf niet in staat is om te betalen. Daarbij dient u de volgende zaken in ogenschouw te nemen:

  1. de melding dient uiterlijk 14 dagen, nadat de belasting verschuldigd was, te zijn voldaan;
  2. wanneer na enige tijd een bevestigingsbrief van de belastingdienst met aanvullende vragen wordt ontvangen, moet die brief binnen de gestelde termijn te worden beantwoord.
  3. Het melden van betalingsonmacht betekent niet dat de verplichting om te betalen vervalt. De invorderingsmaatregelen van de belastingdienst kunnen daarom gewoon doorgaan. U moet ook tijdig aangifte blijven doen.
  4. Wanneer u voor een langere periode uitstel van betaling wenst, dient u daar een afzonderlijk verzoek voor te doen.

De partners van Suez hebben vele tientallen bedrijven geholpen met het onder controle krijgen en houden van bovengenoemde problematiek. Hierdoor worden grotere (privé-)problemen voorkomen en krijgt de ondernemer extra tijd om zijn bedrijf weer gezond te maken.

Neem dus tijdig contact op met een van onze partners!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *