Hoe voorspelbaar is uw relatie met de bank?

Rekening-courant krediet

Geforceerde aflossingen op rekening-courant krediet, boekingen van restschulden uit leningen in de rekening-courant, of überhaupt nul op rekest krijgen.

Na Basel I, II en III, zou Basel IV van kracht moeten worden. Kortgezegd gaan deze Basel-regels over de manier waarop systeembanken hun kredietrisico’s en activa op hun balans waarderen. De mate van aangegane risico’s is vervolgens bepalend voor de hoeveelheid vermogen die een bank aan moet houden. Hierbij geldt hoe meer vermogen, des te veiliger de bank.

Maar nu komt het: de banken mogen het risico op hun hypotheekportefeuille nog met eigen modellen berekenen, waardoor de hogere kapitaaleisen afgezwakt worden.  Momenteel geldt voor de Nederlandse banken, dat voor iedere euro die aan hypotheekgeld uitstaat, ongeveer € 0,10 kapitaal aangehouden moet worden.

Echter, als het aan Basel ligt, zouden de standaardmodellen moeten worden toegepast, waardoor de eigen rekenmodellen niet meer opgaan. Dit zou impliceren dat de buffer voor iedere particulier hypotheekeuro niet € 0,10, maar boven de € 0,25 zou komen te liggen. De impact op de huidige gewogen kernkapitaalratio’s van ING (14,15%), ABN Amro (17,06%, Rabobank (14,02%) en Volksbank (29,23%), laat zich vervolgens raden. De Rabobank heeft het minste vet op de botten. Maar ook het effect op de andere systeembanken door invoering van hogere kapitaaldrempels, is substantieel.

Fintech en crowdfunding

Naast een sterke lobby voor uitstel van de invoering van standaardmodellen ten aanzien van kapitaaldrempels, hebben de meeste banken al een aantal maatregelen genomen. Zo moet de rentabiliteit vergoot worden en is er al flink bespaard op mensen, kantoren en systemen. Om de kapitaalratio’s positief te beïnvloeden, zullen de bankbalansen verder geherstructureerd dienen te worden, lees verkort. Ook de rol van niet-bancaire en alternatieve kredietverstrekking, zoals fintech en crowdfunding, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren

Wij zullen dus langzaamaan moeten wennen aan een andere rol van de grootbanken in de kredietverstrekking. Ter vergelijk: in de VS wordt slechts 25 % van de economie door de grootbanken gefinancierd. In Europa is dit percentage circa 75%.

Vooralsnog lijkt het erop dat de invoering van standaard rekenmodellen uitgesteld is. Zeker weten doen wij dit naar verwachting pas aan het einde van dit jaar. Mocht u geconfronteerd worden met onverwachte afbouw van uw bedrijfskrediet, of wilt u gewoonweg toekomstbestendig gefinancierd zijn en onaangename verrassingen voorkomen? De specialisten van Suez Partners adviseren u hier graag bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *