De waarde van advies

‘Wij zijn onafhankelijk’ hoor je de gemiddelde adviseur zeggen. Dat ‘onafhankelijke’ hoort u graag lijkt me. Maar het klopt zelden. Drie redenen voor de ondernemer om hier goed op te gaan letten.
Ten eerste behoort een adviseur niet onafhankelijk te zijn maar juist vol en toegewijd het belang van de opdrachtgever (de gene die de nota betaalt dus) te dienen. Zo afhankelijk als het maar zijn kan eigenlijk.
De tweede reden waarom u waakzaam moet zijn heeft een meer filosofische achtergrond. De opmerking ‘ik ben onafhankelijk’ is op zich namelijk al overbodig. Net zoiets als; ‘ik ben eerlijk’ of ‘mij kunt u vertrouwen’. Allemaal uitspraken die direct de vraag oproepen waarom het gezegd moet worden. Is hier iets recht te praten wat krom is? Echt eerlijke mensen zullen niet van de daken schreeuwen hoe eerlijk ze zijn.
De laatste reden is wel de belangrijkste. Niemand is echt onafhankelijk en dat is een universeel en tijdloos gegeven. Alleen al het financieel aspect – de kachel moet ook roken – maakt dat een hele schare adviseurs onvermoeibaar blijft adviseren. Ook waar dit – uiteraard betaalde advies – hier en daar gemist kan worden. Het gebrek aan onafhankelijkheid komt ook voort uit bijvoorbeeld vriendschappen of langdurige zakelijke relaties. Elkaar de bal toespelen heet dat. Zo zijn er talloze redenen en verbanden die de onafhankelijkheid beperken. (Ondergetekende is ook niet 100% onafhankelijk). Het hoeft niet per se slecht te zijn, maar het is niet onafhankelijk te noemen.

Er is wel een grens aan die afhankelijkheid. Want heel simpel, degene die de nota van de adviseur betaalt moet er wel op kunnen vertrouwen dat die adviseur 100% voor de betaler, voor u, aan de slag gaat. En daar schort het nogal eens aan. Bijgaand een lijstje met ‘red flags’ die u in uw achterhoofd kunt houden bij het in de hand nemen van een adviseur:

• Laat de adviseur niet het wiel uitvinden op uw kosten. Parate kennis voor uw specifieke probleem, die moet er al zijn bij aanvang. En het is te achterhalen of die kennis er is.
• Adviseurs die allerhande afdelingen of collega’s achter de hand hebben voor de diverse problemen. U bent de ruif, zij de kippen.
• Adviseurs branden nogal eens het werk van voorgangers of andere adviseurs af. Daarmee geven ze direct een signaal af over de berg werk die ze op uw kosten zullen gaan verzetten.
• Schuldeisers die u een adviseur opdringen kunnen dat te goeder trouw doen. Maar vergewis u ervan of deze adviseur vaker door die aangever wordt geïntroduceerd. Regel beter zelf iemand en wees sterk om bij een slecht gevoel de aangedragen adviseur de deur te wijzen. Tenslotte betaalt u de rekening. Niet de schuldeiser.
• Iedereen maakt fouten. Maar een adviseur kan op zijn of haar specifieke werkterrein zich niet veel veroorloven. Gecalculeerde keuzes die niet goed aflopen is iets anders. Het gaat om missers.
• Check de klandizie. Bent u zo’n beetje de enige klant, dan weet u wel waar het op uit draait.
• Meepraten loont helaas te vaak. Opper qua test eens een onzinnig idee en kijk of u tegengas krijgt. Werkelijk onafhankelijk adviseurs praten niet mee maar gaan voor de echte oplossing. Of u het leuk vindt of niet.
• Adviseurs die weer andere adviseurs gaan betrekken. Een organisatieadviseur die op een BTW fraude stuit zal u terecht een specialist aanraden om dat te lijf te gaan. Anderen daarentegen leggen die lat wel erg laag.
• Talloze opinies en geschreven stukjes zijn volledig overbodig. Kijk ook eens op het internet, daar is het gratis.
• Bangmakerij. Een beproefde techniek. U kent het specifieke werkterrein minder goed, daarom huurt u ten slotte iemand in. Als u aan het begin van de relatie wordt overladen met waarschuwingen, valkuilen en allerhande rampzalige scenario’s kunt u beter oppassen. Kijk tijdig zo nu en dan terug en concludeer of die bangmakerij terecht was.
• Last but not least; advieswerk behoort in het algemeen een tijdelijk karakter te hebben. Een kop en een staart. Een goede adviseur komt daar zelf mee en leeft daar ook naar.

Werkelijk goed advies nodig voor corporate recovery of financieringen? U kunt hiervoor contact opnemen via info@suez.nu of bel 020 238 4002 .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *