Activiteiten

“Suez Partners is een onafhankelijke maatschap die actief is in het adviseren van en begeleiding geven aan ondernemingen die zich in een kritische fase bevinden. Loopt uw omzet terug? Neemt de crediteurendruk ongezonde vormen aan? Niet meer in staat uw belastingverplichtingen tijdig na te komen? Heeft uw bank uw dossier overgedragen aan Bijzonder Beheer? Allemaal situaties wanneer een telefoontje naar Suez Partners het begin van de oplossing kan zijn”

corporate recovery

De gemiddelde ondernemer heeft in zijn loopbaan al vele hobbels moeten nemen..

Vaak waren deze van commerciële aard Wanneer het echter gaat om teruglopende rendementen of zelfs verlies gedurende meerdere jaren, dan komt men op onbekend terrein. Dán is het zaak zich tijdig bij te laten staan door specialisten.

Lees meer..

FINANCIERINGSADVIES

Suez Partners arrangeert financieringen voor ondernemingen die een kredietbehoefte hebben..

Enige voorbeelden:

• Bancaire financieringen waaronder begrepen rekening courant leningen, onroerend goed financiering, langlopende leningen, overname financieringen

• Factoring. Debiteurenfinanciering op basis van een factorovereenkomst heeft als voordeel dat de onderneming vrijwel direct nadat de prestatie is geleverd, kan beschikken over liquiditeit.

Lees meer..

BEDRIJFSINVESTERINGEN

Bij het oplossen van problemen binnen een organisatie is veelal behoefte aan financiering..

De ondernemer kijkt in eerste instantie naar mogelijkheden om de behoefte aan werkkapitaal of investeringen in te vullen middels de mogelijke financieringsbronnen Niet altijd zal dat voldoende zijn. Financiële instellingen vragen niet zelden om meer kapitaal als buffer om zo hun eigen risico beheersbaar te houden.

Lees meer..

Werkwijze

“De partners van Suez hebben allen een duidelijke Hands-on aanpak. Wij zijn bereid ook minder populaire standpunten in te nemen, alles in het belang van de toekomst van de onderneming en de ondernemer.”

Aanpak

Vaak maken we direct daarna een helder plan-van-aanpak. De partners van Suez zijn allen doorgewinterde financiële en juridische professionals, met -in alle gevallen- ook uitgebreide ondernemerservaring.

Onafhankelijk

Suez Partners heeft reeds 10 jaar geleden gekozen voor een model waarbij alleen gewerkt wordt in opdracht van de ondernemer zelf. Duidelijk en transparant, geen achterommetjes.

Quick Scan

Wij houden niet van dikke rapporten maar geven in korte bewoordingen een krachtige analyse. Verder kijken we met u naar de toekomst door het opstellen van resultaat- en liquiditeitsbegrotingen waarmee de financieringsbehoefte van uw bedrijf haarscherp in beeld wordt gebracht.

Netwerk

Waar nodig beschikken wij over een breed netwerk van professionals, zoals advocaten, fiscalisten, financiers en investeerders.

Aanpak

Een samenwerking met de partners van Suez begint vrijwel altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Op basis van dat gesprek besluit u er voldoende aanknopingspunten zijn, waarna we de doelstelling van onze opdracht formuleren. Vaak maken we direct daarna een helder plan-van-aanpak. De partners van Suez zijn allen doorgewinterde financiele en juridische professionals, met -in alle gevallen- ook uitgebreide ondernemerservaring. Ondernemers voor ondernemers dus.

ONAFHANKELIJK

Op het gebied van het advies inzake herstructurering vraagstukken werken veruit de meest adviseurs feitelijk in opdracht van de bankier.

De ondernemer betaalt de rekening, maar de belangen van de bankier staan voorop. Suez Partners heeft reeds 10 jaar geleden gekozen voor een model waarbij alleen gewerkt wordt in opdracht van de ondernemer zelf. Duidelijk en transparant, geen achterommetjes. We onderhouden daarbij wel degelijk goede contacten met de financiers, maar dat op een gelijkwaardig professioneel niveau.

QUICK SCAN

Wanneer u het overzicht kwijt dreigt te raken, kunnen wij u helpen om weer grip op de zaak te krijgen.

Middels een Quick Scan brengen wij in korte tijd de financiele, juridische, fiscale en bancaire situatie in beeld. Daarbij maken wij tevens een risicoanalyse om u inzicht te geven waar de mogelijke gevaren voor uw onderneming en voor u als bestuurder liggen. Wij houden niet van dikke rapporten maar geven in korte bewoordingen een krachtige analyse. Verder kijken we met u naar de toekomst door het opstellen van resultaat- en liquiditeitsbegrotingen waarmee de financieringsbehoefte van uw bedrijf haarscherp in beeld wordt gebracht.

NETWERK

De partners van Suez Corporate Strategy beschikken samen over meer dan 60 jaar ervaring.

Wij hebben juridische-, financiele- en ondernemerservaring in eigen huis. Waar nodig beschikken wij over een breed netwerk van professionals, zoals advocaten, fiscalisten, financiers en investeerders. Wanneer u dat wenst kunnen wij tenslotte ook een participatie overwegen: http://www.suezcapital.nu/

Nieuws

Wie zijn wij

“De partners van Suez Partners beschikken samen over vele tientallen jaren ervaring op het gebied van bijzondere bedrijfssituaties. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek”

Fred Soers
+31 629017427
LinkedIN

Contact

Suez Partners

Suez Partners is een onafhankelijke maatschap die actief is in het adviseren van en begeleiding geven aan ondernemingen die zich in een kritische fase bevinden. Suez Partners is business partner van NEOS Business Finance. Verder werken wij op het gebied van kredietverzekeringen samen met Xolv.

Contact

SUEZ PARTNERS BV
Schoutenkampweg 41
3768 AA Soest
fred@suez.nu

KVK: 17105710