KENNIS VAN ZAKEN

bij kritische bedrijfssituaties


 

 

 

 

ACTIVITEITEN

"Suez Corporate Strategy is een onafhankelijke maatschap die actief is in het adviseren van en begeleiding geven aan ondernemingen die zich in een kritische fase bevinden. Loopt uw omzet terug? Neemt de crediteurendruk ongezonde vormen aan? Niet meer in staat uw belastingverplichtingen tijdig na te komen? Heeft uw bank uw dossier overgedragen aan Bijzonder Beheer? Allemaal situaties wanneer een telefoontje naar Suez Corporate Strategy het begin van de oplossing kan zijn"

CORPORATE RECOVERY

De specialisten van Suez hebben de doelstelling om bij alle recovery trajecten een faillissement proberen te vermijden. Een doorstart middels een zogenaamd technisch faillissement lijkt vaak de makkelijkste weg.

FINANCIERINGSADVIES

Suez Corporate Strategy kijkt bij een doorstart of recovery traject niet alleen naar de financiële problemen en de daarbij te bedenken oplossingen. Want als dat het enige is, komen op termijn de problemen vanzelf weer om de hoek kijken.

BEDRIJFSINVESTERINGEN

Wij hanteren door ons zelf ontwikkelde modellen, die telkens aangepast kunnen worden aan de specifieke structuur van een bedrijf.

CORPORATE RECOVERY

CORPORATE RECOVERY

De gemiddelde ondernemer heeft in zijn loopbaan al vele hobbels moeten nemen..

Vaak waren deze van commerciële aard Wanneer het echter gaat om teruglopende rendementen of zelfs verlies gedurende meerdere jaren, dan komt men op onbekend terrein. Dán is het zaak zich tijdig bij te laten staan door specialisten.De specialisten van Suez hebben de doelstelling om bij alle recovery trajecten een faillissement proberen te vermijden. Een doorstart middels een zogenaamd technisch faillissement lijkt vaak de makkelijkste weg. Hierbij wordt naar onze mening voorbij gegaan aan de vele nadelen en risico’s die met deze route gepaard gaan. Denk hierbij aan het verlies van vertrouwen bij afnemers en leveranciers, onzekerheid bij medewerkers en tegenwoordig ook steeds vaker het wegvallen van de financiering van de bankier.

Ons commitment ligt bij de continuïteit van de onderneming. Al onze financiële, juridische en bedrijfskundige expertise wordt voor dit doel aan gewend.


  • Het ten uitvoer brengen van financieel-juridische-fiscale herstructureringen

  • Saneringen en uitvoering van (personele) reorganisaties

  • Het voorkomen van een faillissement of indien onvermijdelijk, het realiseren van een doorstart

  • Het voorbereiden van een Pre-pack

  • Verregaande kostenreducties

  • Implementeren van strategische heroriëntaties


De partners van Suez hebben in 15 jaar tijd, meer dan 150 recovery trajecten met succes uitgevoerd.

FINANCIERINGSADVIES

Suez Partners arrangeert financieringen voor ondernemingen die een kredietbehoefte hebben..

Enige voorbeelden:

• Bancaire financieringen waaronder begrepen rekening courant leningen, onroerend goed financiering, langlopende leningen, overname financieringen

• Factoring. Debiteurenfinanciering op basis van een factorovereenkomst heeft als voordeel dat de onderneming vrijwel direct nadat de prestatie is geleverd, kan beschikken over liquiditeit.

Dit tot wel 90% van het factuurbedrag. Factoring is uitermate geschikt voor snel groeiende bedrijven en bedrijven die herstellen van een minder succesvolle periode en weer op de goede weg zijn.

• Inkoopfinanciering. Hierbij stelt de financier op basis van concrete verkooporders middelen beschikbaar waarmee de onderneming zijn inkoop kan financieren. Denk hierbij aan LC's, CAD's en garanties. Inkoopfinanciering is geschikt voor (importerende) handelsbedrijven die inkopen op basis van verkooporders.

• Voorraadfinanciering. Middels een adequate financiering op de voorraad, tot 75% van de voorraadwaarde, van de onderneming, is deze in staat haar leveranciers sneller te betalen en hierdoor inkoopkortingen te bedingen.

• Financial lease voor nieuwe en tweede hands personenauto’s. In de regel is een financial lease op een personenwagen goedkoper dan het gebruik van een rekening-courantkrediet bij de bank. Bovendien kan in een lease meestal 100% van de investering worden gefinancierd. Aan het einde van de looptijd wordt u ook juridisch eigenaar.

• Operational lease voor personen- en bedrijfswagens. De kosten van een operational lease lopen via uw resultatenrekening en omdat het feitelijk een huur betreft en u geen investering hoeft te doen, tast deze uw werkkapitaal niet aan.

• Equipment lease van roerende objecten die duidelijk identificeerbaar zijn middels een uniek kenteken of serienummer. Het grote van equipment lease is dat er tot 100% van de investering gefinancierd kan worden en de looptijd parallel loopt met de economische levensduur, waardoor de maandlasten niet onevenredig op uw exploitatie drukken.

Suez Partners heeft een uitstekende reputatie bij banken en andere financiers in binnen- en buitenland.

feature1

BEDRIJFSINVESTERINGEN

BEDRIJFSINVESTERINGEN

Bij het oplossen van problemen binnen een organisatie is veelal behoefte aan financiering..

De ondernemer kijkt in eerste instantie naar mogelijkheden om de behoefte aan werkkapitaal of investeringen in te vullen middels de mogelijke financieringsbronnen Niet altijd zal dat voldoende zijn. Financiële instellingen vragen niet zelden om meer kapitaal als buffer om zo hun eigen risico beheersbaar te houden.

Maar ook als de financiering al is geregeld, kunnen er voldoende redenen zijn om kapitaal aan te trekken en de onderneming weerbaar te maken. Aantrekken van kapitaal geeft een heel andere dynamiek dan het regelen van financiering. Kapitaal impliceert dat het aandeelhouderschap deels kan wijzigen en andere belangen naast die van de ondernemer ontstaan. Mits goed gestructureerd moet dat voordelen bieden. Want bij inbreng van kapitaal hoort ook andere betrokkenheid. De juiste investeerder werkt mee aan het succes van de onderneming, op welke manier dan ook. De partners van Suez Partners hebben allen ervaring in ondernemen en in investeren. Indien de financieringsmogelijkheden geen voldoende oplossing bieden, of indien de ondernemer gericht behoefte heeft aan een meewerkende investeerder, kan Suez Partners een oplossing bieden. Uit eigen middelen, of uit het netwerk waar de juiste investeerder wordt gevonden. Qua achtergrond, mentaliteit en toekomstvisie. Zeker in een recoveryfase is het zaak tijdig naar de mogelijkheden te vragen bij Suez Partners.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

WERKWIJZE

"De partners van Suez hebben allen een duidelijke Hands-on aanpak. Wij zijn bereid ook minder populaire standpunten in te nemen, alles in het belang van de toekomst van de onderneming en de ondernemer."

AANPAK

Vaak maken we direct daarna een helder plan-van-aanpak. De partners van Suez zijn allen doorgewinterde financiele en juridische professionals, met -in alle gevallen- ook uitgebreide ondernemerservaring.

ONAFHANKELIJK

Suez Partners heeft reeds 10 jaar geleden gekozen voor een model waarbij alleen gewerkt wordt in opdracht van de ondernemer zelf. Duidelijk en transparant, geen achterommetjes.

QUICK SCAN

Wij houden niet van dikke rapporten maar geven in korte bewoordingen een krachtige analyse. Verder kijken we met u naar de toekomst door het opstellen van resultaat- en liquiditeitsbegrotingen waarmee de financieringsbehoefte van uw bedrijf haarscherp in beeld wordt gebracht.

NETWERK

Waar nodig beschikken wij over een breed netwerk van professionals, zoals advocaten, fiscalisten, financiers en investeerders.

AANPAK

AANPAK

Een samenwerking met de partners van Suez begint vrijwel altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Op basis van dat gesprek besluit u er voldoende aanknopingspunten zijn, waarna we de doelstelling van onze opdracht formuleren. Vaak maken we direct daarna een helder plan-van-aanpak. De partners van Suez zijn allen doorgewinterde financiele en juridische professionals, met -in alle gevallen- ook uitgebreide ondernemerservaring. Ondernemers voor ondernemers dus.

ONAFHANKELIJK

Op het gebied van het advies inzake herstructurering vraagstukken werken veruit de meest adviseurs feitelijk in opdracht van de bankier.

De ondernemer betaalt de rekening, maar de belangen van de bankier staan voorop. Suez Partners heeft reeds 10 jaar geleden gekozen voor een model waarbij alleen gewerkt wordt in opdracht van de ondernemer zelf. Duidelijk en transparant, geen achterommetjes. We onderhouden daarbij wel degelijk goede contacten met de financiers, maar dat op een gelijkwaardig professioneel niveau.

feature1

QUICK SCAN

QUICK SCAN

Wanneer u het overzicht kwijt dreigt te raken, kunnen wij u helpen om weer grip op de zaak te krijgen.

Middels een Quick Scan brengen wij in korte tijd de financiele, juridische, fiscale en bancaire situatie in beeld. Daarbij maken wij tevens een risicoanalyse om u inzicht te geven waar de mogelijke gevaren voor uw onderneming en voor u als bestuurder liggen. Wij houden niet van dikke rapporten maar geven in korte bewoordingen een krachtige analyse. Verder kijken we met u naar de toekomst door het opstellen van resultaat- en liquiditeitsbegrotingen waarmee de financieringsbehoefte van uw bedrijf haarscherp in beeld wordt gebracht.

NETWERK

De partners van Suez Corporate Strategy beschikken samen over meer dan 60 jaar ervaring.

Wij hebben juridische-, financiele- en ondernemerservaring in eigen huis. Waar nodig beschikken wij over een breed netwerk van professionals, zoals advocaten, fiscalisten, financiers en investeerders. Wanneer u dat wenst kunnen wij tenslotte ook een participatie overwegen: http://www.suezcapital.nu/

feature1

Wie zijn wij

“De partners van Suez Partners beschikken samen over vele tientallen jaren ervaring op het gebied van bijzondere bedrijfssituaties. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek”

Steef J. van Berkel

Steef J. van Berkel

+31 621283804

Fred Soers

Fred Soers

+31 629017427

David Prommersberger

David Prommersberger

+31 629017427


SUEZ PARTNERS

Suez Partners is een onafhankelijke maatschap die actief is in het adviseren van en begeleiding geven aan ondernemingen die zich in een kritische fase bevinden. Suez Partners is business partner van NEOS Business Finance. Verder werken wij op het gebied van kredietverzekeringen samen met Xolv.

 

Contact

SUEZ PARTNERS BV
Hillegomstraat 12-14 unit 1.02
1058 LS Amsterdam
marketing@suez.nu

Kvk: 17105710


Suez Team
Top